იბეროგასტი 20მლ წვ.ფლ
კოლინი 40მგ/მლ 30მლ...
ნახშირი გააქტ.0.25გ...
დენზიმი #30ტ
მეტეოსპაზმილი #30კაფს
ლოპერამიდი 2მგ #20კაფს
ალინან ჰეფი დრინქი ...
კრალექსი 200მგ #50კაფს
დროტავერინი 40მგ #20ტ
ბიგეტრიკი #20ტ
ტრიდატი 24მგ/5მლ 25...
ნო-შპა 40მგ/2მლ #25ა
გასტრო ფორტე #10კაფს
ესპუმიზანი ბეიბ100მ...
კუპლატონი 300მგ/მლ ...
ჩაი გვირილის 50გ #2...
მეტიგასტი100მგ/მლ 3...
იტომედი 50მგ #40ტ
ფარკოტილიუმი 10მგ ...
ნუქს ვომიკა-ჰომაკ30...
სიმფენოლი 40მგ/მლ 3...
დროპსკოლი ჯუნიორი 2...
ესპუმიზანი 40მგ #25...
იმოდიუმი 2მგ #20კაფს
კასპა 30მლ წვეთები
ესპუმიზანი L 40მგ/მ...
დიალაკი 40მგ/მლ 30მ...
ტრიბუქსი ფორტე 200მ...