ქლამიკანტრი 1600მგ ...
ლუბრიკანტი One Touc...
კლოჯინ ელე 2გ #10ვა...
ფემინიტი #6ვაგ.სუპოზ.
ვეპრაზი 100მგ/200მგ...
ორნაკლინი 100მგ #6ო...
მიქსეგინი #6ტ ვაგინ...
ევა მიკოზი 2გ #10ვა...
დრეაგინი 140მლ ვაგ...
ტერჟინანი #6ტ ვაგი...
ბეტადინი 200მგ #14ვ...
ჰექსოსეპტი-რნ 16მგ ...
კლიონ-D 100მგ #10ტ ...
ჰექსიკონი 16მგ #10ვ...
ვეტასოდი 120მლ ვაგ/ხსნ
ლეკურექსი 50მგ ვაგ....
ნატუროსეპტი 100მლ ა...
გინელა სილვერ კეფს ...
ფემიჯინ B ფხვ.ვაგ.#...