ესრამი 20მგ #28ტ
დეპრექსორი 75მგ #60ტ
ციტომაქსი 20მგ #28ტ
მელიპრამინი 25მგ #50დრ
დინოლი 20მგ/მლ 15მლ...
ფევარინი 100მგ #15ტ
ამიტრიპტილინი 25მგ ...
დულოზიმი 30მგ #10კაფს
სევპრამი 10მგ #28ტ
დულსევია 60მგ #30კაფს
ზოლოფტი 50მგ #28ტ
რექსეტინი 20მგ #30ტ
ველაქსინი 75მგ #28...
ციტოლესი 10მგ/მლ 15...
დუქსეტი 30მგ #28კაფს
ტრიტიკო 150მგ #20ტ
ველაქსინი 37.5მგ #...
ციტომაქსი 20მგ #56ტ
ადეპი 30მგ #30ტ
დორეპამი 20მგ #28ტ
ესპა 10მგ #28ტ
დულოქსეტინი AAA-ფარ...
ვენლაქსორი 75მგ #30ტ
ამიტრიპტილინი 10მგ ...
სეციტა 10მგ #28ტ
დულსევია 30მგ #30კაფს
დულექსა 30მგ #28კაფს
დულოკი 60მგ #28კაფს