რეფლუვარდი დასალ.სტ...
ალინან ჰეფი 20მლ წვ...
გასტრიტოლი 50მლ წვე...
ს/მც-ნეგოს ყვავილებ...
უროლესანი 25მლ ფლ
სუროლი 500მგ #100ტ
ს/მც-ვარდკაჭაჭა 50გ
რაფაქოლინი C #30დრ
ალოხოლი #10ტ
ჰეპტრალი 400მგ #5ა
ფიტოჩაი ნაღვლმდენი ...
ს/მც-სელის თესლები ...
ს/მც-პოლ-პალას ბალა...
ლებეგარდი #30კაფს
გასტრიტოლი 20მლ წვე...
ჰიმეკრომონი 400მგ #20ტ
ხოფიტოლი #180ტ
ურსოკამი 250მგ #25ტ
მეოხი 25მლ წვეთი
პეროლაქტ B #20კაფს
ურსობილი HT 450მგ #...
უდექსი 250მგ #100კაფს
ს/მც-კრაზანას ბალახ...
ჩაი პოლ-პალას ბალახ...
ფიტოჩაი გასტროფიტი ...
ხოლუდექსანი 300მგ #...
ქოლესტილ-ოდესტონი 2...