ტობი ქიდს-ბავ.სარ.ფ...
გუდ-უშასტი ნ.ფხვ.80...
ბ/ნ-სარეცხი სითხე 7...
ტობი ქიდს-ბავ.სარ.ფ...
ტობი ქიდს-ბავ.სარ.ფ...
ტობი ქიდს-ბავ.მათეთ...
ჯონსონი-სარეცხ.საშ....
გუდ-უშასტი ნ.ფხვ2.4...
უნი-ბავ.სარეცხის და...
თეო-ბებე სარ/საშ.40...
შევარდ-აისტიონ.სარ/...
თეო-ბებე სარ/საშ.2....
ბიოლანი-ჭურჭ.სარეც/...
გუდ-უშასტი ნ.ჭურჭ/გ...
ბებლი-თხ.სარეცხი სა...
თეო-ბებე სარ/საშ.2....
გუდ-უშასტი ნ.თხ/საპ...
ტობი ქიდს-ბავ.სარ.ფ...
გუდ-უშასტი ლაქებ.ამ...
გუდ-უშასტი ნ.ფხვ.40...
შევარდ-აისტიონ.სარ/...
თეო-ბებე სარ/საშ.40...
ბიოლანი-სარეცხი ხს....
ბებლი-ბავ.ჭურჭ.სარე...
ტობი ქიდს-ბავ.სარ.ფ...
შევარდ-აისტიონ.სარ/...
არიელი საბავ.თხევად...
გუდ-უშასტი მათეთრებ...