ფარმატექსი ვაგინალუ...
დიანე-35 #21დრ
იარინა 0.03მგ/3მგ #21ტ
ჯეს პლუსი 3/0.02/0....
ლაქტინეტი 0.075მგ #28ტ
მიდიანა 0.03მგ/3მგ ...
ჟანინი #21ტ
რიგევიდონი #21ტ
რეგულონი 0.15მგ+0.0...
რიგევიდონი #63ტ
სპირალი-"მირენა"20მ...
იარინა პლუსი #28ტ
ნოვინეტი 0.15მგ+0.0...
ლინდინეტ 20 #21ტ
ჯესი 20მკგ/3მგ #28ტ
ფარმატექსი ვაგინალუ...