პოსტინორი 0.75მგ #2ტ
კლაირა #28ტ
ოქსიპრ.კაპრონატი12....
კლოსტილბეგიტი 50მგ...
დუფასტონი 10მგ #20ტ
ომნადრენი 250მგ #5ა
რელანტანი 100მგ #30...
ლუთეინა 100მგ #30ტ ...
ფემოსტონი 1/10 #28ტ
ესკაპელი 1.5მგ #1ტ
უტროჟესტანი 200მგ #...
პროგესტერონი 2.5%1მ...
ფემარინი 200მგ #30ტ...
პრედა 2მგ #30ტ
კავერლაქტინი 0.5მგ ...
მასტოქეა 50მლ ჟელე
რეაფემი 100მგ #30კაფს
პროგესტი 200მგ #15კაფს
ციკლოდინონი #30ტ
პერიკასტუსი #60კაფს
ვასკლორი8% 22.5გ ვა...
ბიოსტერონი 25მგ #60ტ
ენდომეტრინი 100მგ #...
ფემოსტონი 2/10 #28ტ
დუინუმი 50მგ #10ტ
ნორკოლუტი 5მგ #20ტ
ლუთეინა 200მგ #30ტ ...