თიროსური 1მგ/გ 20გ ...
ტეტრაციკლინი მალ 1%...
ბეკლოგენი 30გ კრემი
ცინკის მალამო 10% 2...
მირამისტინი0.01% 50...
ალოეს წვენი 50მლ ფ...
კალენდულას ნაყენი 4...
ტობრიმედი 0.3% 5მლ ...
მირამისტინის მალ.0....
წყალბადის ზეჟანგი 3...
ოკლი 3მგ/მლ 5მლ თვ....
მაქსიტროლი თვ/მალამ...
ტობრექსი 0.3% 3.5გ ...
ალბუციდი-ლიქვო 20% ...
ტეტრაციკლინი მალ 1%...
ინჯოი დეოდ.ეფექ.მამ...
ინჯოი დეოდ.ეფექ.სპო...
დიაბეტელ MD 10% 75მ...
წყალბადის ზეჟანგი ...
მირამისტინი0.01%150...
იხთიოლის მალამო 20%...
ალბუციდი 30% 10მლ ...
სოლპრენე 5მლ თვ/წვე...
ვირგანი 1.5მგ/გ 5გ ...
ტრიდერმი კრემი 15გ ტუბ
ლევომეკოლ ლევო-კოლი...
თიროსური 5გ გელი