ეგოლანზა 5მგ #28ტ
რისპერიდონი 2მგ #30...
რექსეპი კომბი 3მგ/2...
ფსიქოლეპტი 25მგ #30ტ
რისპაქსოლი 2მგ #60ტ
ჰალოპერიდოლი 5მგ #4...
ოლზაპი 10მგ #30ტ GMP
სოლიანი 400მგ #30ტ
ტიზერცინი 0.025გ #...
ბეტამაქსი 100მგ #30ტ
აზალეპტინი 100მგ#40...
სედარექსი 1მგ #30ტ GMP
რიპედონი 2მგ #60ტ
კეტილეპტი 100მგ #60ტ
ტიზერცინი 25მგ 1მლ ...
ტრიფტაზინი 0.2% 1მლ...
ეგლონილი ფორტე 200მ...
ეგლონილი 50მგ #30კაფს
სოლიანი 100მგ #30ტ
რისპაქსოლი 4მგ #60ტ
ეგლონილი 100მგ/2მლ #6ა
ტრუქსალი 50მგ #50ტ
რექსეპი 5მგ #28ტ
რიპედონი 1მგ #60ტ
ტრიფტაზინი 5მგ #48ტ...
ეგოლანზა 10მგ #28ტ
კეტილეპტი 200მგ #60ტ
აბიზოლი 5მგ#28ტ