კლიმაქტოპლანი #100ტ *
ფიტოპროგესტი #30კაფს
დივიგელი 0.1% 1გ #2...
კომფოვიტა #30კაფს
ტრიბესტანი 250მგ #60ტ
ბელერგამინი #20დრ
კლი-ჰელი #50ტ
კომფოვიტა 250მლ სუსპ
ლედიველა #30კაფს
კლიმადინონი 20მგ #60ტ
კლიმალანინი 400მგ #30ტ
კლიმაქტოპლანი #100ტ
მიომექსი #60ტ
ფემოლი 40მგ #20ტ
მენოლითინი #30კაფს
ფემოსტონი კონტი 1/5...
კლიმაქტო-რიცი #30კაფს
კლიმაქსანი #20ტ