პლასმონ პიურე მიქსი...
გერბერი-პიურე სტაფი...
პლასმონ რბილი ყველი...
პლასმონ პიურე ბროკ8...
ჰიპი-ქილ ხორც/თევზ/...
ჰიპი-ქილ ხორც/წიწ/ბ...
პლასმონ სადილი ორაგ...
ჰუმანა ხილ/პ გოგრა ...
ჰუმანა ხილფაფა ბრინ...
პლასმონ ურძ/ფაფა სი...
გერბერი-პიურე ბროკო...
ჰიპი-ქილ ბოსტ/ბროკ1...
ჰიპი-ქილ ხორც/ხბ/ხო...
პლასმონ პიურე ბროკ8...
გერბერი-პიურე ქათამ...
ჰიპი-ქილ ინდ.ბრინჯი...
ჰიპი-ქილ ბოსტ/სტაფ1...
პლასმონ პიურე თევზი...
ჰიპი-ქილ ბოსტ/სტაფი...
ჰიპი-ქილ ხორც/წიწილ...
პლასმონ პიურე კომბ8...
ჰეინც-პიუ ქილ სტაფი...
ჰიპი-ქილ სადილი თევ...
პლასმონ სადილი ქათა...
პლასმონ სადილი ინდა...
ჰიპი-ქილ ხორც/ხბ/ბრ...
ჰიპი-ქილ ბოსტ/გოგრა...
პლასმონ პიურე ბარდა...