ნეიროლეფსინი 400მგ ...
დეპაკინი ხრონო 300მ...
ლევეტირაცეტამი-გრინ...
ეპიქსი 1000მგ #50ტ*
დეპაკინი ხრონო 500მ...
ლამიქტალი 100მგ #30ტ
გამალეფსინი 200მგ #50ტ
ევალეპი 250მგ #50ტ
ლევეტირაცეტამი აკო5...
ლეტირამი 500მგ #60ტ
ბენზონალი 0.1გ #48ტ...
ეპიქსი 500მგ #50ტ
ლამოტრიქსი 100მგ#30...
ლევეტირაცეტამი-გრინ...
ეპიქსი 1000მგ #50ტ
ევალეპი 500მგ #50ტ
ლამიქტალი 50მგ #30ტ
კეპრა 500მგ #50ტ
დეპაკინი 57.64მგ/მლ...
ფინლეპსინი 200მგ #50ტ
დეპაკინი ხრონო 500მ...
კარბამაზეპინი 200მგ...
ნეიროლეფსინი 200მგ ...
ევალეპი 1000მგ #50ტ
ლამიქტალი 25მგ #30ტ
ტოპეფსილი 25მგ #28ტ
ტეგრეტოლი 200მგ #160ტ