მიოფიტი 40მლ კრემი
პროტესოლი #30კაფს
ბიფლაზიმი #20ტ
ევკალიპტის ნაყენი 5...
ექსუდაზიმი #60კაფს
რიბატრანი #20ტ
სი-ემ ბარიჯი 30მლ ს...
ზინგიბერი #30ტ
ბელადონა-ჰა 30მლ წვ...
კორტინეფი 0.1მგ #20ტ
დიპ რილიფი 100გ ჟელე
რევმატოლი 200მლ ორა...
ვობენზიმი #20ტ
ინფორინი აქტივი 40გ...
დიპ რილიფი 50გ ჟელე
ცეელ T #50ტ
ჰიმოლიტ დუო #20ტ
ხიმორალი #30ტ
ფლოგენზიმი #20ტ
ქიმორალ ფორტე #20ტ