ვიაგრა 100მგ #4ტ
ნავაგრა 100მგ #4ტ
ვიაგრა 50მგ #4ტ
ფილიგრა 50მგ #1ტ
სიალისი 20მგ #1ტ
ნებიდო 250მგ/მლ 4მლ...
სილტეგრა 100მგ #4ტ
ადორა 15გ #1პაკეტი
არისტა 20მგ #4ტ
დესიგრა 550მგ #30კაფს
აფორი ფორტე #30კაფს
ვიაგრა 50მგ #1ტ
ლიბიგრანი 100მგ #4ტ
ზიაგრა 100მგ #4ტ
ინტიკაპსი #20კაფს
ადორა 150გ(ეპიმედიუ...
ანსარა 50 50მგ #4ტ
ეროგრა 100მგ #5ტ
ფილიგრა 100მგ #1ტ
ვიაგრა 100მგ #1ტ
იმპაზა #20ტ
ჯუვექსტრა #30კაფს
არისტა 5მგ #14ტ