ცინკოროტი 25მგ #20ტ
ფერტილო ლეიდი დენკი...
სტარტუმი ფხვ.+2მლ გ...
პლაზმოლი 1მლ #10ა
ციტოფლავინი #50ტ
აქტოვეგინი 40მგ/მლ ...
ფერტილო ფორტე დენკი...
მილდრონატი 0.5გ/5მლ...
გოჯი ბერი 400მგ #30ტ
ლიდაზა 64პე #10ა(ბიოფ)
თიოგამა 600მგ #100ტ
მილდრო ქსინი 500მგ ...
ვასკარდი #30ტ
მილდრონატი 250მგ #6...
რიპრონატი 10% 5მლ #...
თიოქტაციდი 600მგ 24...
მილდრო ქსინი 250მგ ...
ა ტ ფ 1% 1მლ #10ა ...
ოქსიფორი 25მლ ფლ(ჟა...
აქტოვეგინი 40მგ/მლ ...
რიპრონატი 500მგ #60...
აქტოვეგინი 200მგ #5...
კალციუმის გლუკ100მგ...
კოკარბოქსილაზა 0.05...
კალციუმის ქლორ.10% ...
თიოპტია 600მგ #60ტ
რიბოქსინი 2% 5მლ #1...
აპილაკი 10მგ #50ტ