ასპანი 40მგ #28ტ
ლანტოროლი 30მგ #14კაფს
ფოსფა-G 1.5გ/15მლ 1...
პანზაკი 40მგ #1ფლ
სპარექსი GEO 200მგ ...
ლანზოშტადი 30მგ #14...
ულსეპანი 40მგ #14ტ
რენი #24ტ პიტნით,უშ...
ომეპრაზოლი(ომეზი)20...
ნანოპრაზოლი-WM 40მგ...
პანტაპი 40მგ #28ტ
პესტო 10მგ #10ტ
პომპეზო 40მგ #28კაფს
პესტო 10მგ #6სუპოზ
ლან-30 #30კაფს
ფამოტიდინი 40მგ #20ტ
კვამატელი #5ფლ+გამხ
რობსენი 20მგ #28ტ
კონტროლოკი 40მგ #14ტ
ჰელიოპრაზოლი 40მგ #28ტ
პანტო-დენკი 40მგ #28ტ
რენი #24ტ
პანტაციდი 40მგ #14ტ
კვამატელი 20მგ #28ტ
ვერაბეზი 20მგ #14ტ
ქაცვის ზეთი 50მლ ფლ...
ნოლპაზა 20მგ #28ტ
რენი მენთოლით #24ტ