ჩაი სინამაქის 50გ #...
ბისაკოდილი 0.005გ ...
ინგლისური მარილი 25...
ფორტრანსი 64გ #4პაკ
ბისაკოდილი 0.005გ #40ტ
სენადე ნეო #60ტ
პერისტალიდი 667მგ/მ...
ბისაკოდილი 10მგ #10...
მიკრო ოყნა გლიც.ზეტ...
პიკოლაქსი 10მგ #30ტ
დუფალაკი 667მგ/მლ50...
დუფალაკი (ლაქტულოზა...
ფსილო მუცილი ფხვ#30პაკ
კასანორმი #30კაფს
სვისენერჯი სენა+ვიტ...
დუფალაკი 667მგ/მლ10...
ლაქსატერი #20კაფს
ნატრიუმის ფოსფატი16...
მელაფიბრე 300მლ სიროფი
სენადექსინი-ნეო #10...
დუფალაკი 66.5% 200მ...
დუფალაკი 667მგ/მლ 2...
ს/მც-ბოსტნის წალიკა...
ს/მც-სინამაქის ფოთო...
ლაქსაკოლი #5პაკ
აბუსალათინის ზეთი 3...
ბიოგრინი 200მლ ნაყენი
ჰეპატოლაკი 250მლ სი...