კარტანი 200მგ/მლ 5მ...
კარდიტონი 1გ/10მლ 1...
ინტელექტა 1გ/10მლ #...
კარტანი 1გ/10მლ #10...
ინესტომი 1გ/5მლ #5ა
გოლდ L კარნიტინი100...
ზებოლი 50მგ 1მლ #1 ...
ლ-ვიავა 1გ/10მლ 10მ...
ლ-კადეტინი 1გ/10მლ ...
ლ-კადეტინი 1გ/5მლ #...
კარნილევი 1გ/5მლ 5მ...
კარნიფოლი 10მლ #10ფლ
ტრიმეტაბოლი 3გ ფხვ ...
რეტაბოლილი 50მგ/1მლ...
ინესტომი 1გ/10მლ ორ...
ალმიბა 400მგ/მლ 120...
ჰელიოკარნიტი #10ორ/ფლ
მეტაკარტინი 2გ/10მლ...
კარნილევი 1გ/10მლ 1...