ოფთაგელი 2.5მგ/გ 10...
ოფთასიალი 8მლ ფლ თვ/წვ
ტობრადექსი 0.3% 5მლ...
ფუმელონი 1მგ/მლ 5მლ...
ტობესონი 6მლ თვ.წვე...
ვის გლიკ ნეო 10მლ თ...
ტეარელი 15მლ თვ/წვე...
დავიკოლი 10მლ თვ/წვ...
ოდეემ 5 10მლ თვ/წვეთი
იალუვიტი 0.6მლ #15 ...
კოქუნი 10მლ თვ.წვეთები
ემოპროქსი 1% 10მგ/მ...
მეზატონი 1% 1მლ #10ა
ოფთალმოფერონი 10მლ ...
სისტეინი გელი 10მლ ...
რონიკი 1მგ/მლ 5მლ თ...
ასტაზანდრა #30კაფს
ტაურეტინა #30კაფს
ჰაი(დროპსტარი)0.5მლ...
ოფთასიალი 10მლ თვ/წ...
ოფთავიტი 500მგ #60კაფს
ნექსტალ გელი 8მლ თვ...
ოფტაიალ პლუსი10მლ.თ...
ნატრიუმის ქლორ0.9% ...
მაკულაიფი #20კაფს
ტეტრაკაინი თვ/წვ 1%...
ნელადექსი 5მლ თვ/ყუ...
სისტეინი ულტრა 10მლ...