ორნაენზიმი #30კაფს
ენზალ D #30კაფს
ლაქტოზიმი 150მლ ხსნარი
სერაზინი #20კაფს
კრეზამი 25000 300მგ...
კრემაქსი #12ტ საღ
ეზამი 120მლ სიროფი
პანკრეატინი 25ერთ #60ტ
კრეონი 10000ერთ #20...
მეზიმ ფორტე 10000ერ...
მეზიმ ფორტე 3500ერ...
კრეონი 25000ერთ #20...
პლექსერალი 4800სე#3...
ეფიდაიჯესტი #24ტ შუშხ
უნიენზიმი c MPS #20ტ
პანზატი #30კაფს
ფერმენტინი 325მგ #20ტ
ფესტალი #10დრ
რეუტაზა10მლ წვეთები
რეოფარი #30ტ
დიგექსი ქიდსი ფხვ#1...
კრეზამი 10000 225მგ...
მეზიმ ფორტე25000ერთ...
კუჭის წვეთები 25მლ ...