ტრანესტატი 100მგ/მლ...
კარდიო ფორსი 150მგ ...
ვარფარინ-ნიკომედი2....
ტრანედექსი-500 #10ტ
ასპირინი კარდიო 0.3...
ფრაქსიპარინი 0.6მლ#...
ტრეპარინი 250ერთ #5...
კარდიომაგნილი 75მგ ...
ეტამზილატი 12.5% 2მ...
არიქსტრა 2.5მგ/0.5მ...
ქსარელტო 15მგ #28ტ *
ფენილინი 0.03გ #20ტ
ჰემოქსიპარინი10000ე...
კარდიომაგნილი 75მგ ...
ს/მც-ჭინჭრის ფოთლებ...
ბრილინტა 90მგ #56ტ
ს/მც-ფარსმანდუკის ბ...
გეპარინი 5000სე/1მ...
ანგიოფლუქსი 250ერთ ...
დისტრეპტაზა 2გ #6სუ...
ელიქუისი 5მგ #56ტ
ვარფარექსი 3მგ #100ტ
გეპარინი 25000სე/5მ...
ქსარელტო 10მგ #30ტ
დიცინონი 250მგ/2მლ ...
ასაფენი 80მგ #100ტ ...
ემოფიქსი 30გ მალამო
ვენოპლანტი 100გ კრე...