ნესთლე-რძ. ფაფა წიწ...
ჰიპი-რძ/ფაფა ხილ/იო...
კარაპუზ-რძ.ფ შვ/ბან...
ნესთლე-რძ.ფაფა შვრი...
ჰეინც-რძ.ფაფ შვრია2...
ვინი-რძ.ფაფა შვრია....
ნესთლე-რძ.ფაფა ხორ/...
ჰეინც-რძ.ფაფ წიწ 20...
პლასმონ რძ/ფაფა ბრი...
ჰეინც-რძ.ლაკომ შვრ/...
კარაპუზ-რძ.ფაფა გოგ...
ვინი-რძ.ფაფა 3 სახი...
ჰეინც-რძ.ლუბოპიშ 20...
ჰიპი-რძ/ფაფა ბან/ატ...
ვინი-რძ.ფაფა 5მარცვ...
კარაპუზ-რძ.ფ ვაშლ/ა...
ჰიპი-რძ/ფაფა პრობიო...
ჰიპი-რძ/ფაფა 5მარც....
ჰიპი-რძ/ფაფა ატამი,...
ჰეინც-რძ.ლუბოპიშ ხი...
ჰეინც-ურძ.ფაფ გოგრ....
ჰიპი-რძ/ფაფა ტყ/კენ...
ჰეინც-რძ.ლაკომ გრ.ა...
ვინი-რძ.ფაფა ხორბ.გ...
ჰეინც-რძ.ლუბოპიშ 20...
ჰეინც-რძ.ლუბოპიშ 20...
ნესთლე-რძ.ფაფა 5მარ...
ჰიპი-რძ/ფაფა ბანანი...