დიფლუკანი 150მგ #1კაფს
ფლურანგი 150მგ #1კაფს
ფლუზამედი 150მგ #1კაფს
დიომიცეტი 10მგ/მლ 1...
დილაპანი 150მგ #1კაფს
ციკლოდერმი 1% 15გ კ...
ფლუზიკოლი 50მგ/5მლ ...
ფობოსი 150მგ #1კაფს
გინო-ეზე #7კაფს ვაგ.
მუსიტროლი 1% 15გ კრემი
კლოტრიმაზოლ(ციპზოლი...
ფლუკონაზოლი ABC 150...
მაკმირორი სანთელი 5...
ტერბისილი 1% 15გ კრემი
კლოსუნი 1% 100გ ფხვ
სტერინაზოლი 150მგ #...
ნატაცინი 100მგ #3 ს...
სტიბერილი 1% 15მლ ს...
ფუნგოსილი 250მგ #28ტ
პოლიჟინაქსი ვაგინალ...
მიკოფლუ 150მგ #1კაფ...
ოვუნიტი #6ვაგ.სანთ
ტობიზილი 250მგ #14ტ
ფლუზაგარდი 150მგ #1...
კლოტრიმაზოლი 100მგ ...
იტრაზილი 100მგ #15კაფს
მიკოსისტი 150მგ #1კაფს
გინოტრანი #14ტ.ვაგი...