მეტრო-ადნექს ინჯ1.1...
რენელი NT #50ტ
ტენოტენი #40ტ საწუწნი
სპასკუპრელი 1.1მლ #1ა
ლითიუმელ #50ტ
ტრაუმელ S 30მლ ფლ *
მედიტონსინი 35მლ წვ...
დისკუს კომპ.2.2მლ #1ა
ნეურექსანი #50ტ
ტრაუმელ S #50ტ
მუკოზა კომპ.2.2მლ #1ა
ეუფორბიუმ კომპSN20მ...
ჰეპარ კომპ.2.2მლ #1ა *
გულის ელექსირი 50მლ ფლ
ტენოტენი საბავშვო#4...
ტარტეფედრელი 30მლ წ...
ენგისტოლი N #50ტ
უბიქინონ კომპ.2.2მლ#1
ცერებრუმ კომპ.NM2.2...
ლიმფომიოზოტი N 1.1მ...
სპონდინი 30მლ წვეთები
ნერალგო-რეუმ 1.1მლ#1ა
ლიმფომიოზოტი N 30მლ ფლ
ცირკულო-ინიელი 1.1მ...
კუტის კომპ.N 2.2მლ#...
ვერტიგოჰელი 1.1მლ #1ა
ჰეპელი 1.1მლ #1ა
ბელადონა-ჰა 1მლ#1ა