სიმარი #30კაფს
ჰეპატო-რიცი #50კაფს
ჰეპტრალი 400მგ #20ტ
ლივერსანი 3გ/5გ 5გფ...
იომოგი 250მგ #10კაფს
ტრიბიოტიკი #8ფხვ
ლინექსი საბავშვო #2...
დეფლორი #10კაფს
სილითორი #60კაფს
მედიკობიოტიკი #10კაფს
ლაქტოფარი #10კაფს
ბიფიფორმი #30კაფს
ბიფიკოლი 5დოზა #10ფ...
ურსოსანი 250მგ #50კაფს
ესენციალე ფორტე 300...
ესელ ფორტე #30კაფს
რებიოტერი #10კაფს
მეტადოქსილი 500მგ #10ტ
ცინკონეტი C 150მლ ს...
რეუკოლი 10მლ წვეთები
კარსილი 22.5მგ #80ტ
მედულაკ-WM 667მგ/მ...
ჰეპელი N#50ტ
აციდოლაკი #10პაკ
ლოპერამიდი 2მგ #10კ...