ციკლოფლექსი 10მგ #30ტ
მუსკომედი 8მგ #20კაფს
თიოზიდი 4მგ #20ტ
როტალუდი 2მგ #10ტ
როტალუდი 4მგ #10ტ
მიდოკალმი 100მგ+2.5...
მუფლექსინი 4მგ/2მლ ...
მუსკომედი 4მგ #20კაფს
თიოფლექსი 0.25% 30გ...
თიოფლექსი 8მგ #14ტ
თიოკასი 30გ გელი
მიდოკალმი 50მგ #30ტ
მუსკომედი 0.25% 30გ...
მუსკომედი 4მგ/2მლ 2...
მიდოკალმი 150მგ #30დრ
მიოდოლი 800მგ 3მლ #3ა
მუფლექსინი 4მგ #20კაფს
ტოლკიმადო 100მგ+2.5...
ტოლკიმადო 150მგ #30ტ
ლისტენონი 100მგ/5მლ...