მექსიდოლი 0.125გ #30ტ
მემოსტაბილი #30კაფს
ოქსივინი 30მგ #20კაფს
ამილამი 50მლ ხსნარი...
ბაგა 30მლ წვეთები
კორტექსინი 10მგ ლიო...
სერმიონი 10მგ #50ტ
ცერაქსონი 100მგ/მლ ...
გინკო Q10 500მგ #60...
ბრეინიდი 90მგ #30ტ
ცერებრა დროფსი 30მლ...
ბრენაქსი 500მგ/4მლ ...
დილოქსი 125მგ #30ტ
ორნოვინი #30ტ
ცერებროლიზინი 5მლ #5ა
ცერაქსონი 500მგ/4მლ...
გლატანი 30მგ #20ტ
ბილობილი ინტენსი 12...
გლიატილინი 1000მგ/4...
ბილობილი 40მგ #20კაფს
მემორტაბი 100მლ სიროფი
კეპლერი 500მგ #30კა...
აქტივამენტი #14პაკ
ციტიკოლინი 1000მგ/4...
ცერეტონი NEW 400მგ ...
ცერებროლიზინი 1მლ ...
მექსარონი 0.1გ #30კაფს
გლიატონი ფორტე #20კაფს