ტაფლოტანი 15მკგ/მლ ...
ედოლბრიმი 2მგ/მლ 5მ...
ენიცილ დუო 0.05მგ+5...
კოსოფტი 20მგ/5მგ 10...
უნილატი 50მკგ/მლ 2....
რიმონალი 0.2% 5მლ თ...
გლაუსანი 0.04მგ/მლ ...
სიმბრინზა 10მგ/2მგ ...
ქსალაკომი 2.5მლ თვ....
კოსომიდოლი 5მლ თვ/წვ
აზარგა 5მლ ფლ #1ფლ ...
ვიზიპრესი 2% 5მლ თვ...
აზოპტი 1% 5მლ თვ.წვ...
ტაფლობესტი0.015მგ/მ...
ზეტოპტიკი 10მგ+5მგ/...
ტიმოგლაუ 5მგ/მლ 7.5...
გლავოპტ ფორტე 5მლ თ...
ფოტილი 20მგ/6.84მგ...
კალტე 2% 5მლ თვ/წვ ფლ
ტრავატანი 0.004% 2....
ბრინორმი 1% 5მლ თვ...
ბრილოსანი 10მგ/მლ 5...
ფარმექსინი 0.2% 5მ...
დორზამედი 2% 5მლ თვ...
პროტიზოლი 5მგ+20მგ/...
დორზასოპტი 20მგ/5მგ...
ენიცილი 0.05მგ/მლ 2...
გლავოპტი 2% 5მლ თვ/...